HOTLINE

0905.39.39.17 - 0905.005.708

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách kinh doanh - 0905.005.708

Phụ trách kinh doanh - 0905.005.708

Phụ trách kinh doanh - 0905.39.39.17

Phụ trách kinh doanh - 0905.39.39.17

Chat Zalo - 0905.005.708

Chat Zalo - 0905.005.708

Chat Zalo - 0905.39.39.17

Chat Zalo - 0905.39.39.17

Mail liên hệ - sales.dienlanhthinhphat43@gmail.com

Mail liên hệ - sales.dienlanhthinhphat43@gmail.com

Sản phẩm nổi bật

Tin tức nổi bật

Liên kết website

Kết nối với chúng tôi

Thống kê truy cập

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

MÁY NÉN LẠNH BITZER

mỗi trang

Máy nén lạnh Bitzer - Model 6FE-44Y

Máy nén lạnh Bitzer

Model 6FE-44Y

Công suất điện (HP): 44

Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh

Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

Máy nén lạnh Bitzer - Model 6GE-34Y

Máy nén lạnh Bitzer

Model 6GE-34Y

Công suất điện (HP): 34

Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh

Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

Máy nén lạnh Bitzer - Model 6HE-28Y

Máy nén lạnh Bitzer

Model 6HE-28Y

Công suất điện (HP): 28

Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh

Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

Máy nén lạnh Bitzer - Model 6JE-25Y

Máy nén lạnh Bitzer

Model 6JE-25Y

Công suất điện (HP): 25

Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh

Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4FE-28Y

Máy nén lạnh Bitzer

Model 4FE-28Y

Công suất điện (HP): 28

Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh

Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4GE-23Y

Máy nén lạnh Bitzer

Model 4GE-23Y

Công suất điện (HP): 23

Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh

Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4HE-18Y

Máy nén lạnh Bitzer

Model 4HE-18Y

Công suất điện (HP): 18

Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh

Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4JE-15Y

Máy nén lạnh Bitzer

Model 4JE-15Y

Công suất điện (HP): 15

Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh

Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4NES-14Y

Máy nén lạnh Bitzer

Model 4NES-14Y

Công suất điện (HP): 14

Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh

Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4PES-12Y

Máy nén lạnh Bitzer

Model 4PES-12Y

Công suất điện (HP): 12

Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh

Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4TES-9Y

Máy nén lạnh Bitzer

Model 4TES-9Y

Công suất điện (HP): 9

Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh

Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4VES-7Y

Máy nén lạnh Bitzer

Model 4VES-7Y

Công suất điện (HP): 7

Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh

Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4CES-6Y

Máy nén lạnh Bitzer

Model 4CES-6Y

Công suất điện (HP): 6

Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh

Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4DES-5Y

Máy nén lạnh Bitzer

Model 4DES-5Y

Công suất điện (HP): 5

Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh

Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4EES-4Y

Máy nén lạnh Bitzer

Model 4EES-4Y

Công suất điện (HP): 4

Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh

Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4FES-3Y

Máy nén lạnh Bitzer

Model 4FES-3Y

Công suất điện (HP): 3

Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh

Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

Máy nén lạnh Bitzer - Model 2CES-3Y

Máy nén lạnh Bitzer

Model 2CES-3Y

Công suất điện (HP): 3

Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh

Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

Máy nén lạnh Bitzer - Model 2DES-2Y

Máy nén lạnh Bitzer

Model 2DES-2Y

Công suất điện (HP): 2

Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh

Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

Máy nén lạnh Bitzer - Model 2EES-2Y

Máy nén lạnh Bitzer

Model 2EES-2Y

Công suất điện (HP): 2

Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh

Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

Máy nén lạnh Bitzer - Model 2FES-2Y

Máy nén lạnh Bitzer

Model 2FES-2Y

Công suất điện (HP): 2

Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh

Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

Máy nén lạnh Bitzer - Model 2GES-2Y

Máy nén lạnh Bitzer

Model 2GES-2Y

Công suất điện (HP): 2

Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh

Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

Máy nén lạnh Bitzer - Model 2HES-1Y

Máy nén lạnh Bitzer

Model 2HES-1Y

Công suất điện (HP): 1

Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh

Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

Máy nén lạnh Bitzer - Model 6FE-50Y

Máy nén lạnh Bitzer

Model 6FE-50Y

Công suất điện (HP): 50

Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh

Quãng nhiệt: -30°C ~ 10°C

Máy nén lạnh Bitzer - Model 6GE-40Y

Máy nén lạnh Bitzer

Model 6GE-40Y

Công suất điện (HP): 40

Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh

Quãng nhiệt: -30°C ~ 10°C

Máy nén lạnh Bitzer - Model 6HE-35Y

Máy nén lạnh Bitzer

Model 6HE-35Y

Công suất điện (HP): 35

Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh

Quãng nhiệt: -30°C ~ 10°C

Máy nén lạnh Bitzer - Model 6JE-33Y

Máy nén lạnh Bitzer

Model 6JE-33Y

Công suất điện (HP): 33

Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh

Quãng nhiệt: -30°C ~ 10°C

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4FE-35Y

Máy nén lạnh Bitzer

Model 4FE-35Y

Công suất điện (HP): 35

Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh

Quãng nhiệt: -30°C ~ 10°C

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4GE-30Y

Máy nén lạnh Bitzer

Model 4GE-30Y

Công suất điện (HP): 30

Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh

Quãng nhiệt: -30°C ~ 10°C

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4HE-25Y

Máy nén lạnh Bitzer

Model 4HE-25Y

Công suất điện (HP): 25

Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh

Quãng nhiệt: -30°C ~ 10°C

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4JE-22Y

Máy nén lạnh Bitzer

Model 4JE-22Y

Công suất điện (HP): 22

Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh

Quãng nhiệt: -30°C ~ 10°C

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4NES-20Y

Máy nén lạnh Bitzer

Model 4NES-20Y

Công suất điện (HP): 20

Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh

Quãng nhiệt: -30°C ~ 10°C

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4PES-15Y

Máy nén lạnh Bitzer

Model 4PES-15Y

Công suất điện (HP): 15

Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh

Quãng nhiệt: -30°C ~ 10°C

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4TES-12Y

Máy nén lạnh Bitzer

Model 4TES-12Y

Công suất điện (HP): 12

Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh

Quãng nhiệt: -30°C ~ 10°C

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4VES-10Y

Máy nén lạnh Bitzer

Model 4VES-10Y

Công suất điện (HP): 10

Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh

Quãng nhiệt: -30°C ~ 10°C

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4CES-9Y

Máy nén lạnh Bitzer

Model 4CES-9Y

Công suất điện (HP): 9

Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh

Quãng nhiệt: -30°C ~ 10°C

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4DES-7Y

Máy nén lạnh Bitzer

Model 4DES-7Y

Công suất điện (HP): 7

Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh

Quãng nhiệt: -30°C ~ 10°C

Top